interneto greičio matuoklė

Prieš pradėdami tikrinti greitį, sustabdykite visas programas, galinčias paveikti matavimo rezultatus (FTP, P2P, el. paštas ir pan., taip pat taikomąsias programas, naudojančias daug procesoriaus išteklių). Patikrinkite, ar Windows OS matavimo metu nesiunčia atnaujinimo failų.

„Interneto greičio matuoklės“ veikimo paaiškinimas

Internetas nėra vientisas tinklas. Tai įvairių Lietuvos ir pasaulio kompiuterinių tinklų (interneto paslaugų tiekėjų, valstybinių ir švietimo įstaigų, etc.), susijungusių tarpusavyje įvairiomis technologijomis, „sąjunga“. Iš interneto siunčiama byla arba vartomas interneto puslapis visuomet pasirenka „trumpiausią ir greičiausią kelią“ iki Jūsų kompiuterio, bet neretai net ir „trumpiausias kelias“ driekiasi per keleto interneto paslaugų tiekėjų (IPT) tinklus, sujungtus tarpusavyje įvairia greitaveika, per skirtingai apkrautas ryšio linijas.

Taigi nuo ko priklauso greitis, kuriuo siunčiatės bylą, patalpintą kažkur internete, serveryje X? Paprastas atsakymas, naudojantis žemiau pateikta schema kaip pavyzdžiu, būtų toks: nuo ryšio linijos kokybės ir spartos visose kelio „Vartotojo kompiuteris“ <–> „Serveris X, kuriame patalpinta siunčiama byla“ atkarpose bei paties „Serverio X“ pajėgumo ir apkrovimo kiekvienu konkrečiu momentu (reiktų nepamiršti, jog tas pats serveris tuo pačiu metu tą pačią bylą gali siųsti ne tik jums, bet ir dar šimtams ar tūkstančiams kitų vartotojų iš viso pasaulio, o taip pat dirbti begalę kitų darbų, nesusijusių su Jūsų pageidaujamos bylos siuntimu.

„Interneto greičio matuoklė“ parodo greitį, kuriuo Jūsų parsisiunčiamos bylos ar vartomi puslapiai keliauja ISP duomenų perdavimo tinklu. Matuoklės programa patalpinta galingame, tik šiai užduočiai skirtame, serveryje, tad matavimo rezultatų paklaidos yra minimalios. Greitis matuojamas visoje atkarpoje :

Vartotojo kompiuteris <–> DSL modemas ar kitas įrenginys <–> DSL stotis <–> IPT duomenų perdavimo tinklas <-> „Interneto greičio matuoklę“ aptarnaujantis serveris, įjungtas į IPT duomenų perdavimo tinklą.

Vientisa mėlyna linija schemoje – tai iš interneto parsisiunčiamų duomenų kelio iki Jūsų kompiuterio atkarpos, kurias kontroliuoja ir už kurių kokybę bei spartą visiškai atsako IPT. Ši sparta pažymėta IPT interneto paslaugų teikimo sutartyje ir bet kuriuo metu galite ją pasitikrinti „Interneto greičio matuokle“.

Mėlynu punktyru schemoje pažymėtos ryšio linijų kelio atkarpos, kurių kokybės kontroliuoti IPT neturi galimybės. IPT interneto paslaugų teikimo sutartyje šioms atkarpoms yra nustatytas didžiausias leistinas greičio ribojimas (praradimas) lyginant su greitaveika IPT kontroliuojamame duomenų perdavimo tinkle.